Giới trẻ Việt phân tích dữ liệu giải quyết vấn đề xã hội tại cuộc thi khoa học số ASEAN [ictnews] (1)
Chính phủ Anh sẽ trừng phạt các mạng xã hội như Facebook nếu không xóa bỏ nội dung bất hợp pháp [ictnews] (1)
DSA-2018-152: RSA® Authentication Manager Multiple Vulnerabilities [seclists] (1)
OPManager SQL Injection Vulnerability [seclists] (1)
X41 D-Sec GmbH Security Advisory X41-2018-007: Multiple Vulnerabilities in mgetty [seclists] (1)
X41 D-Sec GmbH Security Advisory X41-2018-008: Multiple Vulnerabilities in HylaFAX [seclists] (1)
WordPress Plugin Localize My Post 1.0 - Local File Inclusion [seclists] (1)
WordPress Plugin Wechat Broadcast 1.2.0 - Local/Remote File Inclusion [seclists] (1)
NSS Labs lawsuit takes aim at CrowdStrike, Symantec and ESET [netsec] (1)
Is serverless insecure? Let's find out [netsec] (1)
AST-2018-009: Remote crash vulnerability in HTTP websocket upgrade [seclists] (1)
Mass WordPress compromises redirect to tech support scams [netsec] (1)
Increased Use of a Delphi Packer to Evade Malware Classification [netsec] (1)
5 gương mặt nổi bật lĩnh vực công nghệ tiên phong Việt Nam sắp dự Vietnam Frontier Summit 2018 [ictnews] (1)
UK Regulator Fines Equifax £500,000 Over 2017 Data Breach [thehackernews] (1)
The CLIP OS Project - a secure multi-level OS [netsec] (1)
Researching The FAX Machine Attack Surface [netsec] (1)
Hệ thống phát hiện vi phạm giao thông tự động gây chú ý tại ASOCIO 2018 [ictnews] (1)
HashWick V8 Vulnerability [netsec] (1)
Học viện Kỹ thuật Mật mã sẽ mở mới đào tạo nghiên cứu sinh ngành An toàn thông tin [ictnews] (1)
Hệ thống tự động phát hiện vi phạm giao thông tự động gây chú ý tại ASOCIO 2018 [ictnews] (1)
Avnet muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển thành phố thông minh, bảo mật cao [ictnews] (1)
Shots fired: NSS labs sues AMTSO for lack of transparency [netsec] (1)
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Hãy xây dựng MobiFone mới dựa trên chính sự khác biệt của MobiFone” [ictnews] (1)
FPT được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu [ictnews] (1)
Dropbike: Data Breaches and Free Bike Rides [netsec] (1)
10 tính năng ẩn tuyệt vời trên iOS 12 [ictnews] (1)
Why You Should not store sensitive data in Javascript files [netsec] (1)
Why You Shouldn’t Store Sensitive Data in JavaScript Files [netsec] (1)
Hackers Steal Customers' Credit Cards From Newegg Electronics Retailer [thehackernews] (1)