Chủ tịch Thế Giới Di Động: Không hiểu vì sao vụ hack lại dấy lên lúc này [ictnews] (1)
0-Days Found in iPhone X, Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi6 Phones [thehackernews] (1)
Nguyễn Tử Quảng: “Làm smartphone giống như bán phở, không sản xuất bánh nhưng phải nắm bí kíp gia truyền” [ictnews] (1)
Using Google Bots as an Attack Vector [netsec] (1)
The Powerful Resource of PHP Stream Wrappers [netsec] (1)
Dịch vụ nghe nhạc Spotify ra ứng dụng dành riêng cho Apple Watch [ictnews] (1)
Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Hệ thống thông tin quản lý 2018 lùi thời gian nhận bài [ictnews] (1)
Bưu điện Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Yên xây dựng bản đồ số, chính quyền điện tử [ictnews] (1)
Bộ TT&TT khuyến cáo bảo vệ người dùng trước những thông tin chưa xác thực [ictnews] (1)
NSFOCUS recruits talents! !! [secpulse] (1)
Facebook employee morale is down after a turbulent year for the company, according to the reported findings of an internal survey [netsec] (1)
FastGo Việt Nam sẽ ra cho ra mắt 2 dịch vụ FastCar, FastTaxi tại Myanmar vào cuối năm nay [ictnews] (1)
Safe Little Class 117 [some simple thoughts about fuzz] [secpulse] (1)
Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử chỉ ra 5 rào cản làm thương mại điện tử khó tăng tốc [ictnews] (1)
Phát hiện lỗ hổng iOS 12 cho phép xem ảnh đã xóa trên iPhone [ictnews] (1)
Là framework? hay là library? [thefullsnack] (1)
Blame Driven Development [thefullsnack] (1)
Bàn về Problem Solving Skill [thefullsnack] (1)
Promise, Async/Await và Map/Reduce [thefullsnack] (1)
Giấy với bút [thefullsnack] (1)
Paper Review: Why Functional Programming Matters [thefullsnack] (1)
Vài ghi chép về V8 và Garbage Collection [thefullsnack] (1)
Hai kiểu lập trình viên [thefullsnack] (1)
Từ spacemacs đến init.el [thefullsnack] (1)
0x0B và JSON parser [thefullsnack] (1)
Kí sự si-li-côn [thefullsnack] (1)
Tối ưu hiệu suất MongoDB bằng cách quản lý index [thefullsnack] (1)
Bảo mật 2 lớp và ứng dụng [thefullsnack] (1)
Anagram và đa thức đối xứng [thefullsnack] (1)
Stay healthy [thefullsnack] (1)