Cyber Daily 14/08/2018 [XNEWS Origin] (2)

These trending threat intelligence topics are automatically analyzed from the web over the last 24 hours. Thank you for being a loyal subscriber. The Community Edition of the Cyber Daily is freely available to securit…

Cyber Daily 13/08/2018 [XNEWS Origin] (2)

These trending threat intelligence topics are automatically analyzed from the web over the last 24 hours. Thank you for being a loyal subscriber. The Community Edition of the Cyber Daily is freely available to securit…

Linux kernel: CVE-2017-18344: arbitrary-read vulnerability in the timer subsystem [netsec] (1)
August 2018 .NET Framework Security and Quality Rollup [netsec] (1)
hideNsneak - enabling obfuscation of attack infrastructure through DevOps [netsec] (1)
Microsoft Releases Patches for 60 Flaws—Two Under Active Attack [thehackernews] (1)
Multi-Factor Mixup: Who Were You Again? Exploiting Microsoft ADFS MFA integration [netsec] (1)
Foreshadow: Extracting the Keys to the Intel SGX Kingdom with Transient Out-of-Order Execution [netsec] (1)
Đến cuối năm 2018, thêm 143 thủ tục được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia [V-News] (1)
Adobe releases important security patches for its 4 popular software [thehackernews] (1)
Zhongan Technology Security Team Recruitment [secpulse] (1)
CompTIA IT Certification Training 2018 — 12 Course Bundle [thehackernews] (1)
Eco truyền kỳ (phần 1) [ecoblader] (1)
Hackers can compromise your network just by sending a Fax [thehackernews] (1)
Sẽ tổ chức đào tạo về an toàn thông tin cho phóng viên, biên tập viên trong năm 2019 [V-News] (1)
New Man-in-the-Disk attack leaves millions of Android phones vulnerable [thehackernews] (1)
Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của FPT tăng 34% [V-News] (1)
Nhân tháng Cô hồn, YouTube bày trò dọa ma người dùng ngay trên quảng cáo [V-News] (1)
Chính thức triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Cái Lân [V-News] (1)
Ông Nguyễn Bá Quỳnh được bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Global Cybersoft [V-News] (1)
Re: Full Disclosure - Responsive File Manager [seclists] (1)
[CONVISO-18-001] - Nasdaq BWise JMX/RMI RCE [seclists] (1)
Cảnh báo: Ngày càng nhiều tài khoản Instagram bị hack với kịch bản giống hệt nhau [V-News] (1)
Trump ký lệnh cấm sử dụng công nghệ Huawei, ZTE [V-News] (1)
Trung bình 23.000 thiết bị Android được báo mất mỗi tháng [V-News] (1)
Smart TV Asanzo thân thiện hơn với tính năng Voice Search [V-News] (1)
Free Stock Photos for your Projects [netsec] (1)
Sự khác biệt giữa Junior và Senior Developer [toidicodedao] (1)
All in [ecoblader] (1)
Google Tracks Android, iPhone Users Even With 'Location History' Turned Off [thehackernews] (1)