secnews


cyberdaily seclists <strong><a href="http://SecLists.Org">SecLists.Org</a> Security Mailing List Archive</strong> netsec <strong>reddit netsec</strong> thehackernews <strong>Tin lá cải từ <a href="http://thehackernews.com">thehackernews.com</a></strong> ictnews hackernews <strong>Hacker News Y Combinator</strong>
About the secnews category [secnews] (1)
Sắp diễn ra hội thảo và triển lãm lớn về thị trường IoT tại TP.HCM [ictnews] (1)
Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu thách thức về bảo mật khi áp dụng chuẩn dữ liệu mở [ictnews] (1)
Hacking Connected Home Alarm Systems – The Cheap [Part 1] [netsec] (1)
Microchip ra giải pháp bảo mật cao, giúp dễ dàng triển khai các thiết bị IoT [ictnews] (1)
40 sinh viên CNTT Việt Nam được tuyển sang Nhật theo diện kỹ sư CNTT chất lượng cao [ictnews] (1)
Sau một tháng, Voice Remote của FPT Play Box “cháy hàng” ở phân khúc hộ gia đình [ictnews] (1)
Ngày mai, ICTnews tổ chức tọa đàm trực tuyến “Bảo mật IoT tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp” [ictnews] (1)
Đà Nẵng: Lập trình viên phát triển ứng dụng xây dựng thành phố thông minh [ictnews] (1)
CyStack: Hàng nghìn website tại Việt Nam bị tấn công trong quý III [ictnews] (1)
Đà Nẵng: Lập trình viên phát triển ứng dụng thành phố thông minh [ictnews] (1)
Buckets.grayhatwarfare.com - open s3 buckets search engine is updated! [netsec] (1)
How I hacked modern Vending Machines [netsec] (1)
Chrome, Firefox, Edge and Safari Plans to Disable TLS 1.0 and 1.1 in 2020 [thehackernews] (1)
Vectorized Emulation: Hardware accelerated taint tracking at 2 trillion instructions per second [netsec] (1)
Silobreaker Daily Cyber Digest – 15 October 2018 [cyberdaily] (1)
Mạng xã hội, website tìm việc online được nhiều doanh nghiệp Việt sử dụng cho việc tuyển dụng [ictnews] (1)
Implementing ledger based Blockchain models in data security [netsec] (1)
Apple lên tiếng phản đối "dự luật mã hóa" của Úc vì ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu cho người dùng [ictnews] (1)
The Pentagon's Weapons Are 'Easily Hacked' With 'Basic Tools' [netsec] (1)
Hơn 50 cán bộ kỹ thuật được chuyên gia Mỹ đào tạo kỹ năng xử lý sự cố ATTTM [ictnews] (1)
Google to Encrypt Android Cloud Backups With Your Lock Screen Password [thehackernews] (1)
Cảnh sát Mỹ được khuyến cáo tránh nhìn màn hình iPhone bị khóa bằng Face ID [ictnews] (1)
Chủ tịch Viettel: “Ra mắt Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp là chiến lược để tái tạo một Viettel mới” [ictnews] (1)
Co-opbank khẳng định thông tin khách hàng an toàn, không bị ảnh hưởng bởi tấn công của hacker [ictnews] (1)
Deobfuscating PowerShell: Putting the Toothpaste Back in the Tube [netsec] (1)
Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn bảo mật cho trao đổi văn bản [ictnews] (1)
11 dịch vụ cho những người muốn “nghỉ chơi” Google [ictnews] (1)
Quỹ VIISA đầu tư vào công ty bảo mật SecurityBox Việt Nam [ictnews] (1)
7 clever ways hackers are stealing keyless cars [netsec] (1)