Đắk Nông lên kế hoạch diễn tập an toàn thông tin mạng vào tháng 9/2018

ictnews-vn

#1

Mới đây Đắk Nông đã có Quyết định số 49/QĐ-ĐƯCSCATTTM ngày 30/7/2018 Ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2018. Theo Kế hoạch, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông, cơ quan thường trực Đội ứng cứu, sẽ chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở TT&TT và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Đợt diễn tập sắp tới dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, trong tháng 9/2018, với đối tượng tham gia là các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông, dự kiến khoảng 50 người. Nội dung diễn tập sẽ bao gồm các tình huống: Tấn công thay đổi giao diện website; Tấn công dịch vụ và ứng dụng trên máy chủ website; Phát hiện và xử lý sự cố tấn công phishing; Giám sát phát hiện và xử lý mã độc; Giám sát phát hiện và xử lý sự cố tấn công các máy chủ.

Thành viên trong Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông sẽ được bố trí thành 2 nhóm, nhóm tấn công và nhóm chống tấn công, được điều hành trực tiếp của Đội trưởng và các chuyên gia ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

za1-dak-nong-len-ke-hoach-dien-tap-an-toan-thong-tin-mang-thang-9-2018.jpg

Nội dung diễn tập sắp tới ở Đắk Nông sẽ bao gồm các tình huống: Tấn công thay đổi giao diện website; Tấn công dịch vụ và ứng dụng trên máy chủ website; Phát hiện và xử lý sự cố tấn công phishing; Phát hiện và xử lý mã độc; Xử lý sự cố tấn công các máy chủ (ảnh minh hoa, nguồn: Internet).

Mục đích của đợt diễn tập là nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh để kịp thời ứng cứu, giải quyết các vấn đề thông qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế khi khai thác.

Bên cạnh đó là huấn luyện, cung cấp cho đội ngũ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh sử dụng mạng máy tính và các hệ thống thông tin, sử dụng các công cụ kỹ thuật để xử lý sự cố, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và bảo vệ an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Trước đó hồi đầu năm 2018, Đắk Nông ra Quyết định số 25/QĐ-ĐƯCSCATTTM ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông. Theo Quy chế này, nguyên tắc làm việc của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố theo cấp, theo khu vực, trong phạm vi thuộc quyền.

Thêm vào đó, tổ chức ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải thực hiện theo đúng quy trình ứng cứu sự cố, dựa trên tính chất, mức độ, phạm vi và nguyên nhân xảy ra sự cố; bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả và an toàn thông tin.

Thông tin được trao đổi, cung cấp trong quá trình điều phối, xử lý sự cố phải được bảo đảm bí mật theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị gặp sự cố trừ khi sự cố xảy ra có liên quan tới nhiều đối tượng khác mà cần cảnh báo, nhắc nhở.

Và một nguyên tắc nữa là, kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn thông tin thường xuyên, định kỳ hoặc khi có các yếu tố đặc biệt thay đổi là một trong những nguyên tắc quan trọng để kịp thời phát hiện ra các sơ hở đang tồn tại, các nguy cơ bị tấn công của hệ thống.

Original links